Submit
Page 1 of 2

ACCESS & CONSERVATION

Live: the BMC team answer your questions

3
12/11/2020

During these times of climbing and hill-walking lockdown, our dedicated team of staff has been giving weekly access updates and responding to your questions through a series of live Q&As on our Facebook page. Missed them at the time? Not to worry, you can catch up on all the answers here:
Read more »

GEAR

BMC Technical Officer Dan on UKC

0
07/08/2010

BMC Technical Officer Dan Middleton was live on the UKC Forums on Monday 9 August answering questions on all things gear related.
Read more »

CYMRU

Treftadaeth Cymru

0
02/06/2008

Yn haeddiannol ddigon, rhoddwyd sylw eang yn y papurau tabloid a’r papurau trymion i farwolaeth Syr Edmund Hilary. Yn sgîl hyn, deuthum yn ymwybodol o ddau beth pwysig.
Read more »

CYMRU

Yma ac acw, ac adref drachefn

0
02/04/2008

Mae llawer o fudiadau yng Nghymru wedi sefydlu cysylltiadau ffurfiol gyda mudiadau tebyg yn Lesoto, De Affrica: capeli, ysgolion, mudiadau ieuenctid a chanolfannau meddygol. Mae Lesoto tua’r un faint a Chymru gydag arwynebedd o 30,000 km sgwâr, ond yn llai poblog, gyda dim ond 2,300,000 o drigolion.
Read more »

CYMRU

Wales: Facts and figures

0
08/01/2008

In Sutherland, the far northwest corner of Scotland, the villagers of Rhiconich and Kinlochbervie were divided on the matter of the height of the local mountain - Foinavan.
Read more »

CYMRU

Cofiwch y pethau bychain

0
08/01/2008

Mae Rhiconich a Kinlochbervie yn bentrefi yn Swydd Sutherland, yng nghornel gogledd-orllewinol uchaf yr Alban. Yn ddiweddar fe gododd ddadl yno ynglwn ag union uchder y mynydd lleol - Foinaven.
Read more »

CYMRU

Hen gyfrinachau

0
03/09/2007

Nid oes rhaid i chi ymddiddori ym mynyddoedd Cymru am gyfnod hir cyn darganfod rhywbeth sy’n ymwneud â hanes Celtaidd-Rhufeinig. Mae llawer o’r ffyrdd Rhufeinig a’r caerau bryniog i’w gweld ar lechweddau isaf yr ucheldiroedd. Y llwythau cyntefig, fodd bynnag, oedd yn byw ac yn ffermio ar y mannau uchaf a hwy oedd y cyntaf i archwilio’r copaon - petai ond i gladdu eu tywysogion.
Read more »

CYMRU

Camu Ymlaen

0
31/03/2007

Ymlaen yn y gwanwyn, ac yn ôl yn yr hydref- dyna sut ’rwy’n cofio sut i newid y cloc ddwywaith y flwyddyn. Os nad ydym rhywsut yn newid cloc ein cyrff a chodi gyda gwawr y bore, nid ydym yn cael yr awr ychwanegol o oleuni gyda’r nos na’r cyfleoedd i fanteisio ar weithgareddau awyr agored unwaith mae gwaith y dydd wedi ei gwblhau.
Read more »

CYMRU

Chwilota trwy'r Chwarel

0
04/08/2006

Rwyf yn ddyledus i Glwb Mynydda Clwyd. Mae eu haelodau yn ymwelwyr cyson â Chwarel Trefor ger Llangollen yn ystod yr haf.
Read more »

CYMRU

Achub bywydau

0
04/08/2006

‘Rydym i gyd yn tueddu i beidio rhoi ystyriaeth ddigonol i ddiogelwch ar y mynydd ac achub mynydd.
Read more »

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »