Achub bywydau

Posted by Clive James, Pwyllgor Rhanbarth Cymru y CMP on 04/08/2006

‘Rydym i gyd yn tueddu i beidio rhoi ystyriaeth ddigonol i ddiogelwch ar y mynydd ac achub mynydd.

Ydych chi’n wirioneddol werthfawrogi gwaith y timau achub mynydd gwirfoddol, nid yn unig yng Nghymru, ond mewn mannau eraill hefyd? Yn anffodus, bu modd i’r cyfryngau yng Nghymru roi llawer o sylw i’r materion hyn yn ddiweddar. Serch hyn, diolch i gynrychiolwyr fel Aled Taylor a Gwyn Roberts cafwyd asesiad cytbwys o’r antur a’r risg a gymerwyd gan y rhai sy’n gwneud y galwadau. Eleni mae’n ymddangos na fu modd defnyddio hofrennydd mewn cyfran uwch o achosion nag arfer. Fodd bynnag, os bydd yr adolygiad o wasanaethau achub hofrennydd yr RAF yn arwain at breifateiddio, a fydd nifer uwch hyd yn oed o gleifion yn gorfod cael eu cario oddi ar y mynyddoedd?

Gan barhau â’r thema o achub bywydau, mae gan y cwrs meddygaeth mynydd cyntaf i gael ei gymeradwyo yn y Deyrnas Unedig gyswllt Cymreig. Cynigir y Diploma a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Mynydd gan Brifysgol Caerlyr. Mae’r cwrs, sydd wedi’i gydnabod gan yr Union Internationale des Associations des Alpinism (UIAA), yn cael ei drefnu ym Mhlas y Brenin, gyda hyfforddiant yn yr Alban ac yn yr Alpau hefyd. Tra bydd gan staff Ysbyty’r Brifysgol, Caerdydd, fewnbwn, gyda chanolfan hyfforddi’r Ysbyty yn y Coleg ym Mangor, pam na allai’r fenter a’r ddarpariaeth fod wedi dod o Gymru?

Wrth ddychwelyd o gerdded yn yr Engadine, roedd yn ymddangos yn rhyfedd nad oedd gwrthwynebiad i Fyddin y Swistir hyfforddi ar ffiniau’r Parc Cenedlaethol. Mae canolfan newydd y Parc Cenedlaethol yn Zernoz wedi codi statws pedwerydd iaith genedlaethol y Swistir – Romansh. Gyda chyfanswm llai o siaradwyr nag sydd o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd, mae ei rôl ym mywyd tairieithog Canton Grisuns yn cynyddu ar ôl dirywiad cyson ers yr Ail Ryfel Byd.

A meddyliwch, oni allai trafnidiaeth gyhoeddus yn nyffrynnoedd mynyddoedd Cymru fod mor aml a dibynadwy â Bws y Swiss Post? Wedyn, byddai mentrau fel Goriad Gwyrdd Eryri yn llwyddo i annog cerddwyr a dringwyr i adael eu ceir gartref. A phetai car cebl wedi’i adeiladu o Ddolgellau i ben Cadair Idris – megis bryn i bobl Swistir – cymaint gwell fyddai mynediad i bawb!


« Back

Post a comment Print this article

This article has been read 1763 times

TAGS

Click on the tags to explore more

RELATED ARTICLES

Treftadaeth Cymru
0
Treftadaeth Cymru

Yn haeddiannol ddigon, rhoddwyd sylw eang yn y papurau tabloid a’r papurau trymion i farwolaeth Syr Edmund Hilary. Yn sgîl hyn, deuthum yn ymwybodol o ddau beth pwysig.
Read more »

Yma ac acw, ac adref drachefn
0
Yma ac acw, ac adref drachefn

Mae llawer o fudiadau yng Nghymru wedi sefydlu cysylltiadau ffurfiol gyda mudiadau tebyg yn Lesoto, De Affrica: capeli, ysgolion, mudiadau ieuenctid a chanolfannau meddygol. Mae Lesoto tua’r un faint a Chymru gydag arwynebedd o 30,000 km sgwâr, ond yn llai poblog, gyda dim ond 2,300,000 o drigolion.
Read more »

Cofiwch y pethau bychain
0
Cofiwch y pethau bychain

Mae Rhiconich a Kinlochbervie yn bentrefi yn Swydd Sutherland, yng nghornel gogledd-orllewinol uchaf yr Alban. Yn ddiweddar fe gododd ddadl yno ynglwn ag union uchder y mynydd lleol - Foinaven.
Read more »

Post a Comment

Posting as Anonymous Community Standards
3000 characters remaining
Submit
Your comment has been posted below, click here to view it
Comments are currently on | Turn off comments
52

RELATED ARTICLES

Treftadaeth Cymru
0

Yn haeddiannol ddigon, rhoddwyd sylw eang yn y papurau tabloid a’r papurau trymion i farwolaeth Syr Edmund Hilary. Yn sgîl hyn, deuthum yn ymwybodol o ddau beth pwysig.
Read more »

Yma ac acw, ac adref drachefn
0

Mae llawer o fudiadau yng Nghymru wedi sefydlu cysylltiadau ffurfiol gyda mudiadau tebyg yn Lesoto, De Affrica: capeli, ysgolion, mudiadau ieuenctid a chanolfannau meddygol. Mae Lesoto tua’r un faint a Chymru gydag arwynebedd o 30,000 km sgwâr, ond yn llai poblog, gyda dim ond 2,300,000 o drigolion.
Read more »

Cofiwch y pethau bychain
0

Mae Rhiconich a Kinlochbervie yn bentrefi yn Swydd Sutherland, yng nghornel gogledd-orllewinol uchaf yr Alban. Yn ddiweddar fe gododd ddadl yno ynglwn ag union uchder y mynydd lleol - Foinaven.
Read more »

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »